Trainingen

Het begeleiden van een zieke werknemer is een vak op zich.

De Wet verbeterde Poortwachter (WvP) geeft u als werkgever veel administratief werk. Op gezette tijden moet een aantal formulieren worden ingevuld. Doet u dat niet op de juiste wijze, dan zal UWV u mogelijk een verplichting opleggen om het loon aan de werknemer door te betalen gedurende nog eens 52 weken. Dit loopt op tot een fors bedrag.

Daarnaast stelt de Wet verbeterde Poortwachter (WvP) inhoudelijk eisen aan de begeleiding en re-integratie inspanning van de werkgever en werknemer gedurende de eerste 104 weken verzuim door ziekte. Dit vraagt van de functionaris, die met verzuimbegeleiding belast is, een aantal vaardigheden. Deze moet niet alleen bekend zijn met de wet en regelgeving, maar er moet ook regelmatig overleg plaatsvinden met de

werknemer, bedrijfsarts en begeleidende instanties. Daarnaast moet men bekend zijn met de Steckr-richtlijnen.

De begeleiding is vooral gericht op:

- De verzuimbegeleider als de spin in het web
- het voorkomen of beperken van verzuim
- hoe om te gaan met de bedrijfsarts en zijn gegevens
- het correct uitvoeren van de re-integratie inspanningen
- het op gang brengen van het re-integratie traject in spoor een of in spoor twee
- het op een juiste en tijdige manier bijhouden van de administratieve handelingen.

Doet u dit op een goede manier, dan kunt u veel geld besparen op het verzuim.

Qui-bizz heeft een korte training van twee dagdelen die er voor zorgt dat u, of uw functionaris, op een goede manier in staat is de begeleiding tijdens verzuim door ziekte uit te voeren.

Deze training wordt gegeven op inschrijving, maar kan ook in company gegeven worden.

Een beperkte investering met een hoog rendement.