Arbeidsdeskundig Advies

Ziekteverzuim kan een gevolg zijn van een onbalans tussen belastbaarheid van de werknemer en belasting in de werkzaamheden van de werknemer. Een werkgever kan arbeidsdeskundig advies vragen over de re-integratiemogelijkheden van een (zieke) werknemer.
Qui-Bizz kan voor de werkgever een onderzoek doen, waarbij tot de mogelijkheden behoren:

Hieruit volgt een onafhankelijk advies. Dit wordt in een rapportage gezet die aan werkgever en werknemer wordt overhandigd. In deze rapportage staan de re-integratiemogelijkheden vermeld van de werknemer bij de huidige werkgever. Ook worden eventuele aanpassingen of voorzieningen die nodig zijn om weer aan het werk te kunnen benoemd. Is de werknemer aangewezen op ander werk bij een andere werkgever wordt hierin eveneens advies gegeven.