Mediaton

Soms kan een conflict tussen werkgever en werknemer ten grondslag liggen aan het ziekteverzuim van een medewerker. Er is dan geen sprake van ziekte of gebrek. Maar, door het voortbestaan van het probleem is de werknemer niet in staat om zijn werk naar behoren te verrichten. Door middel van mediation kan het probleem helder gemaakt worden en gaan werkgever en werknemer, onder begeleiding van een mediator, om de tafel zitten met als doel het probleem te benoemen en te werken aan een passende oplossing van het probleem.

Qui-Bizz biedt u ondersteuning in de oplossing van het conflict door middel van mediation en volgt hierin de richtlijnen van het NMI.