Qui-Bizz is de verzuimbespaarder, een bedrijf dat zich richt op:

- arbeid- en organisatie advies
- arbeidsdeskundig advies
- mediation
- loopbaancoaching

Qui-Bizz, de verzuimbespaarder, is gevestigd in de gemeente Westland en opgericht door Jos de Brabander, arbeid en organisatie deskundige en geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige.

Waarom is er gekozen voor de naam Qui-Bizz?
Verzuim geeft veel gedoe voor de werknemer, maar vooral voor de werkgever. Dit houdt u bezig, terwijl u het als ondernemer al druk genoeg hebt. (Busy, Business). De uitspraak is Bizzy of Bizziness. Vandaar Bizz. Wie gaat zich hier mee bezig houden (Qui is het Franse woord voor wie).
Samengevoegd geeft dit het woord Qui-Bizz.
Qui-Bizz is voor u de verzuimbespaarder.

Uitgangspunt van Qui-bizz is om samen met de werkgever en de werknemer te zoeken naar mogelijkheden op het gebied van werk en inkomen.