Arbeid- en organisatie advies

Qui-bizz gaat met u samen na hoe de verzuimprotocollen binnen uw bedrijf geregeld zijn. Daarnaast doet Qui-bizz onderzoek naar de meest voorkomende redenen van verzuim binnen uw bedrijf.

U zult als werkgever adviezen krijgen over de mogelijkheden tot het aanpakken, danwel veranderen, van de meest voorkomende redenen van verzuim. Daarnaast krijgt u ook advies hoe werknemer en werkgever moeten handelen bij verzuim.
Het zogenaamd verzuimprotocol.

Na een kennismakingsgesprek zal u een offerte worden overhandigd over het onderzoekstraject en het aantal uren dat zal worden begroot. Aan het eind van het traject ontvangt u een rapportage met aanbevelingen om tot een reductie van het ziekteverzuim te komen.

Ook krijgt u een verzuimprotocol waarin opgenomen is, hoe u aan uw wettelijke verplichtingen moet voldoen in het kader van de WvP, en wat er van een werknemer wordt verwacht tijdens ziekte. Qui-Bizz kan u ondersteunen in de uitvoering ervan.