Ziekteverzuim, daar heeft vrijwel elke werkgever mee
te maken. Dit is niet alleen vervelend voor uw werknemer(s)
maar ook voor u als werkgever. Het is een toenemende
kostenpost naarmate het verzuim langer duurt en oploopt.
Het tijdig nemen van maatregelen kan veel financiƫle ellende voorkomen.

Het is van groot belang dat de richtlijnen van de Wet
verbeterde Poortwachter(WvP) worden nageleefd. Bij
ziekteverzuim moeten werkgever en werknemer aan bepaalde verplichtingen voldoen op vastgestelde momenten.

Wordt daar niet aan voldaan dan zal UWV de werkgever
een sanctie opleggen in de vorm van een loondoorbetaling-verplichting van 52 weken salaris. In het kader van de ver-
nieuwde ziektewet kan de werkgever ook verplicht worden tot
het doorbetalen van salaris voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Ook al zijn zij ziek uit dienst gegaan.

Qui-Bizz helpt u als werkgever in het opstellen van een ver-zuimprotocol en doet onderzoek in uw bedrijf naar de moge-lijkheden om het verzuim terug te brengen, wanneer dit nodig is.Ook geeft Qui-Bizz arbeidsdeskundig advies over re-integratie binnen uw bedrijf (spoor 1), of buiten uw bedrijf (spoor 2).

Wilt u een onafhankelijk arbeidsdeskundig advies over de
re-integratiemogelijkheden van een werknemer in uw bedrijf, dan kan Qui-Bizz een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren. Binnen uw bedrijf wordt gezamenlijk nagegaan hoe een optimale oplossing bereikt kan worden. Ook wordt er advies gegeven over een mogelijk re-integratietraject.